Arbeidsjuridische ondersteuning

Hoogbegaafden lopen nog wel eens aan tegen problemen op het werk. Dit komt dan vaak door de combinatie van kenmerkende eigenschappen van hoogbegaafden en de werkomgeving en -omstandigheden waarin de hoogbegaafde werkt. Deze combinatie kan een voedingsbodem zijn voor bijvoorbeeld demotivatie, frustratie, spanningen, samenwerkingsproblemen, arbeidsconflicten, verzuim  en re-integratie.

Situaties die voor zowel de hoogbegaafde werknemer als voor werkgevers met een hoogbegaafde werknemer uitdagend zijn. Als de juiste hulp niet – of niet voldoende – wordt ingezet is al gauw sprake van escalatie. Een juridisch conflict is eerder regel dan uitzondering. Denk daarbij aan arbeidsconflicten, disfunctioneren, verzuim- en re-integratieperikelen tot aan ontslag. Vervelende situaties voor iedereen.

Begeleiding, ondersteuning, advies of bijstand door een arbeidsjurist is dan verstandig. Wanneer er hoogbegaafdheid meespeelt, is het éxtra belangrijk dat in de juridische advisering en bijstand oog, begrip en rekening wordt gehouden met (en ruimte wordt gegeven aan) hoogbegaafdheid. Zodat enerzijds de hoogbegaafde zich daadwerkelijk gezien, gehoord en begrepen voelt, maar anderzijds de werkgever inzicht krijgt in de soms complexe situaties en systemen die bij hoogbegaafdheid meespelen.


Wij hadden op deze pagina een verwijzing staan naar een arbeidsjurist waarmee wij samenwerkten en die we warm aanbevolen, maar deze jurist heeft recent besloten haar expertise op andere wijze in te zetten en heeft haar eigen onderneming voor nu gestaakt.
Helaas hebben wij op dit moment geen jurist om naar door te verwijzen.

Ben jij (of ken jij) een hoogbegaafde arbeidsjurist die graag hoogbegaafde cliënten ondersteunt? Neem dan contact met ons op.