voor werkgevers

Hoe groter een bedrijf, des te groter de kans dat er een of meerdere hoogbegaafde werknemers werkzaam zijn, immers ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden is deze kans groter of kleiner.
Men vermoedt dat vijf tot tien procent van de ICT-professionals hoogbegaafd is. Met meer dan 20 jaar ervaring in de telecom- en ICT-sector beschouwen wij dit als zeer aannemelijk.

Er zijn veel volwassen hoogbegaafden die niet van zichzelf weten dat ze hoogbegaafd zijn. Nu is er veel aandacht voor hoogbegaafde kinderen, maar vroeger was dat wel anders. Deze onbewust-hoogbegaafde medewerkers zijn nóg lastiger te identificeren en te stimuleren.

Hoe gaat u met de hoogbegaafden in uw bedrijf om? Kent u ze? Kennen zij zichzelf?
Mogen ze excelleren, en krijgen ze daar de ruimte voor? Gebruikt u hun talenten in uw voordeel? Of wordt er gepoogd hen met competentiemanagement tot gemiddelde medewerkers te vormen?

Diensten die wij aan bedrijven aanbieden, zijn:

 • Onderzoeken van uw HR-beleid op geschiktheid voor hoogbegaafde medewerkers
 • Trainen van HR-adviseurs op het herkennen van hoogbegaafd talent
 • Trainen van leidinggevenden in het aansturen van hoogbegaafd talent
 • Het mobiliseren van hoogbegaafde medewerkers
 • Opleiding van medewerkers tot Ambassadeur Hoogbegaafdheid. Zie: www.hb-ambassade.nl
 • Workshops/trainingen voor (vermoedelijk) hoogbegaafde medewerkers
 • Het coachen van individuele hoogbegaafde medewerkers (of zij die het mogelijk zijn) eventueel aangevuld met het coachen van de direct leidinggevende
 • Intelligentieonderzoek
 • Re-integratie van uitgevallen hoogbegaafde medewerkers, eerste, tweede en derde spoor. Wij leveren geen standaard tweedespoortrajecten omdat wij gemerkt hebben dat deze voor onze cliëntengroep te weinig waarde bevatten. Wel leveren wij hoogwaardige loopbaancoaching, opgenomen in een maatwerk tweedespoortraject. Hierdoor krijgt uw medewerker meer vertrouwen in de toekomst en wordt deze structureel op weg naar duurzaam passend werk geholpen. En tegelijk zijn alle verplichtingen van u als werkgever gewaarborgd.
 • Loopbaanbegeleiding van hoogbegaafde medewerkers
 • Recruitment van hoogbegaafde medewerkers
 • Uitstroombegeleiding van hoogbegaafde medewerkers

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.