Intelligentieonderzoek

Veel van onze cliënten willen gedurende hun hoogbegaafdheids-ontdekkingsproces ook hun intelligentie laten onderzoeken met behulp van een IQ-test. Dit neemt voor hen het laatste stukje twijfel weg en zij kunnen dan pas hun hoogbegaafdheid volledig accepteren. Ook al is dit wat ons betreft geenszins een ‘must’ om jezelf hoogbegaafd te noemen, erkennen wij deze behoefte wel, deels uit persoonlijke ervaring.

Ook vanuit de werkgever kan er een behoefte zijn om van een vermoedelijk hoogbegaafde medewerker de intelligentie te laten onderzoeken.

Er bestaan verschillende IQ-tests. Op internet zijn veel testjes te vinden die goedkoop, of zelfs gratis zijn. Bijna al deze tests zijn niet of slecht genormeerd, waardoor de betrouwbaarheid van de IQ-score die eruit rolt laag is.

Een IQ-score is alleen betrouwbaar wanneer deze wordt verkregen door middel van afname van een officiële, gestandaardiseerde IQ-test die genormeerd is voor de Nederlandse populatie. De meest betrouwbare afname van zo’n IQ-test is niet via internet of alleen achter een computer, maar in samenwerking met een gecertificeerde GZ-psycholoog of orthopedagoog. Deze begeleidt de deelnemer door het proces van de afname, observeert zijn of haar werkstrategie, stuurt deze waar nodig bij, en neemt dit mee in de interpretatie van de IQ-score en de verslaglegging van de resultaten. Zo’n verslag geeft je ook inzicht in hoe jij scoort op de verschillende facetten van intelligentie.

Alleen BIG-geregistreerde psychologen en orthopedagogen met een speciale diagnostische opleiding kunnen intelligentie-onderzoek verrichten. Deze dienst bieden wij aanvullend aan in samenwerking met de volgende professionals:

Pleun van Vliet
Van Vliet Psychodiagnostiek
in Amsterdam

Pleun werkt al meer dan 20 jaar als zelfstandig gevestigd, alsook voor GGZ-instanties werkende diagnosticus. Daarnaast geeft zij sinds 1994 cursussen over diagnostiek, IQ en persoonlijkheid, en (de problemen van) hoogbegaafdheid op verschillende universiteiten en post-doctorale opleidingen. Van 2015-2016 was zij de NSP (National Supervisory Psychologist) van de Vereniging Mensa Nederland, en als zodanig verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid van deze vereniging door middel van IQ-testscores. Zij is zelf ook hoogbegaafd en lid van Mensa.
Wij werken met Pleun samen zowel voor intelligentieonderzoek als uitgebreidere diagnostiek om bijvoorbeeld bij een cliënt te onderzoeken of er sprake is van ASS, ADHD, PTSS, stemmings- of angstproblematiek, dissociatieve stoornissen of een persoonlijkheidsstoornis.

Heiderieke Heldens
Heldens Psychologie
in Asten

In haar praktijk behandelt Heiderieke als gezondheidszorg-psycholoog hoogbegaafde volwassenen met psychische klachten. Zodra er sprake is van psychische klachten die vallen onder de verzekerde zorg, kun je in haar praktijk een psychologische behandeling krijgen die (deels) vergoed wordt door je ziektekostenverzekering.
Daarnaast kun je in haar praktijk terecht voor een intelligentie-onderzoek. Heiderieke heeft zich gespecialiseerd in intelligentie-onderzoek bij hoogbegaafde volwassenen. Essentieel daarbij is dat je je op je gemak voelt en durft te laten zien wat je capaciteiten zijn. Daartoe vindt altijd eerst een uitgebreid voorgesprek plaats. Ook wordt het onderzoek bewust verdeeld over twee dagdelen. Enkele weken later vindt een nabespreking plaats. Je ontvangt altijd een verslag van het onderzoek.
Voor verder diagnostisch onderzoek zoals onderzoek naar autisme of ADHD ben je bij haar niet aan het juiste adres. Mocht je meer van Heiderieke willen weten, bezoek dan eens haar website.

Willemien Schollaart
Dotado
in Rotterdam

Willemien Schollaart is eigenaar van Dotado, een bureau in Rotterdam dat gespecialiseerd is in diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Willemien heeft jarenlang ervaring met het onderzoeken van vermoedelijk hoogbegaafde volwassenen. Zij kent de uitdaging die hierbij hoort en houdt rekening met perfectionisme, faalangst en creativiteit. Willemien vindt het belangrijk dat de test afgenomen wordt in een sfeer van aandacht en ontspanning, zodat je je echt gezien en gehoord voelt. Daarom gaat de afname van een IQ-test bij haar altijd samen met een persoonlijk gesprek vooraf en achteraf. Op deze manier wordt niet alleen een hoge IQ-score gebruikt als kenmerk van hoogbegaafdheid, maar zeker ook de zijnskenmerken in ontwikkeling en observatie, zoals complex denken, intens voelen en de overexcitabilities van Dabrowski. Je gaat naar huis met een professioneel en persoonlijk verslag.

Corrieke Buist-Veurink
Agnita Orthopedagogiek
in Dalfsen

Corrieke werkt in een eigen zelfstandig gevestigde praktijk, waarbij ruimte is voor onderzoek en begeleiding van en advisering aan vermoedelijk creatief uitzonderlijk hoogbegaafde mensen van alle leeftijden. Zij is gespecialiseerd in Gifted Education, ECHA specialist en ervaringsdeskundige. Ook voert zij dyslexieonderzoek uit. Daarnaast is zij werkzaam als gedragswetenschapper ten behoeve van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Corrieke hecht veel waarde aan kennismaking tijdens een gesprek vooraf en een uitgebreide nabespreking van het onderzoek en je krijgt een uitgebreid verslag met handelingsadviezen mee.

Vertrouwelijkheid

De uitslag van het onderzoek is strikt vertrouwelijk en blijft tussen de cliënt en de psycholoog/orthopedagoog. Als cliënt van Hoogbegaafd in Bedrijf hoef je dit dus niet met ons of je werkgever te delen.